Vermeulen Groep

De Vermeulen Groep hoofdsponsor van de Marathon van Leiden.

De Vermeulen Groep verzorgt al jaren de verkeersafzettingen tijdens de Marathon van Leiden. In eerste instantie als opdrachtnemer, maar de laatste drie jaar als sponsor. De samenwerking tussen De Marathon van Leiden en de Vermeulen Groep verloopt bijzonder plezierig. Vandaar dat de directie van de Vermeulen Groep niet lang hoefde na te denken toen de vraag kwam om hoofdsponsor te worden. En jawel, van de afstand waar het om draait bij de Marathon van Leiden; de 42 km. Sinds 2019 dus de 42 van de Vermeulen Groep! Liever hadden ze gezien de 45 van de Vermeulen Groep, aangezien het bedrijf op 1 april 2019 haar 45 jarig jubileum heeft gevierd.

Vermeulen Groep

Wat doet de Vermeulen Groep voor de Leiden Marathon?

De Vermeulen Groep is gespecialiseerd in de tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens het evenement. Niet alleen door de kennis van het verkeer, maar zeker ook door de wetenschap dat verkeersmanagement een onderdeel is van het totale organisatieproces van een evenement, verloopt de samenwerking bijzonder plezierig. Het toepassen van de verkeersmaatregelen wordt afgestemd op de belangen van de Marathon, maar ook op de belangen van de provincie en de gemeentes waar de looproutes passeren.

Vermeulen Groep – Verkeerstechniek verzorgt de volgende onderdelen voor het evenement.

  • Opzet mobiliteitsplan (input vergunningaanvraag)
  • Parkeerinformatie (bewegwijzering van en naar tijdelijke parkeerplaatsen)
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen (zoals afzettingen)
  • Verkeersregelaars

De Vermeulen Groep onderhoudt de contacten met gemeente Leiden, maar ook met de omliggende gemeenten zoals Alphen aan de Rijn, Zoeterwoude en Kaag en Braassem. Ze kennen de omliggende gemeenten aangezien ze naast hun expertise op het gebied van verkeersmanagement, tevens een zeer veelzijdige aannemer op het gebied van grond-, weg- en waterbouw zijn.

De Vermeulen Groep is dé integraal specialist is in werken in de openbare ruimte. Ze onderhouden (snel)wegen, straten, rioleringen, sloten en openbare verlichting. Ze onderhouden de groenvoorziening. Asfalteren, wegmarkeringen, geleiderail aanbrengen en incident management behoren ook tot de werkzaamheden! Dit alles doen zij voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

Medewerkers van de Vermeulen Groep zijn zelf ook sportief aangelegd. Al een aantal jaren lopen de Vermeulen Groep business-teams mee binnen de diverse afstanden van de Marathon van Leiden. Ook dit jaar verschijnen er weer een aantal business-teams bij de start en tevens hebben zij medewerkers weten te mobiliseren om te gaan wandelen op 18 mei, het nieuwe onderdeel van de Marathon van Leiden.

Vermeulen Groep 45 jaar
Vermeulen Groep