Dit is onze Verklaring over Privacy

 

Dit is de privacyverklaring van de Leiden Marathon, gevestigd te Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 41168219.
Wij vinden het van grote importantie dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Heeft u nog vragen na het lezen van deze verklaring, stel deze dan per e-mail aan: [email protected]
Hieronder ziet u met welk doel en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze opslaan en met wie wij eventueel deze persoonsgegevens delen.
Bij de inschrijving voor de Leiden Marathon of een van onze andere evenementen, vragen wij u verschillende persoonsgegevens. Deze informatie is nodig voor enkele zaken.

Deelnemers
Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren en voor het opmaken van uitslagen. Uw voornaam en achternaam worden gepubliceerd op de website van de Leiden Marathon en afgedrukt op de Wall of Heroes.

Adresgegevens zijn eventueel nodig voor het opsturen van het startnummerpakket. De woonplaats wordt genoteerd in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven e-mailadres worden e-mails gestuurd voor de Leiden Marathon of het andere evenement waarvoor u heeft ingeschreven (bevestiging inschrijving, digitale magazines en nieuwsberichten over het evenement). Daarnaast worden algemene e-mails (nieuwsbrieven) gestuurd met informatie over de door ons of door gerelateerde organisaties georganiseerde evenementen. Af en toe staan hierin ook boodschappen van onze sponsoren.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is. Normaalgesproken is dat ongeveer 4 weken na het evenement wanneer alle restituties gedaan zijn.

Een lid van atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag. Uw lidmaatschap wordt gecheckt bij de Atletiekunie (voor de indeling in uw categorie en voor de korting).

Te lopen/gelopen afstand: voor de uitslagverwerking.

Verwachte eindtijd: is nodig voor de indeling van startvakken.

Maat T-shirt (optioneel): voor juiste maat (wanneer is dit besteld heeft).

Telefoonnummer: om met u contact op te kunnen nemen over het evenement.

Telefoonnummer bij nood: om thuisblijvers te kunnen bereiken wanneer nodig.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Leiden Marathon uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u door inschrijving met de Leiden Marathon bent aangegaan, tenzij de Leiden Marathon wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie, de uitslagenverwerking, track-and-trace, de bestelde shirts, het graveren van medailles.

Inzage van persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Leiden Marathon op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen), om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek vragen wij wel om u zich te identificeren. Wanneer u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, geeft de Leiden Marathon deze verwijdering door aan de andere organisaties die de betreffende gegevens van de Leiden Marathon hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Leiden Marathon treft in redelijkheid alle maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Wij zorgen bijvoorbeeld dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Leiden Marathon. Andere websites dienen hun eigen privacy-policy te hanteren. In het voorkomende geval raadt de Leiden Marathon u aan om voor het gebruik van deze andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites in te zien.

Wijziging van privacy-policy
De Leiden Marathon past haar privacy-policy af en toe aan om deze actueel te houden. Op de websites is steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen doet de Leiden Marathon er alles aan u per e-mail en via de websites te informeren.

Contact
Hebt u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u de Leiden Marathon verzoeken tot inzage, wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens= Neem dan contact op met:
Verantwoordelijke: C├ęcile Burghouwt
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 071-5144461

Klachten
Op grond van de AVG heeft u het recht om desgewenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.