De Leiden Marathon is er voor en door lopers. De Organisatie heeft al vanaf de allereerste editie in 1991 plezier maar vooral ook gezondheid van de lopers hoog in het vaandel staan. Naast een goed en veilig parcours, duidelijke afzettingen en sfeer verhogende activiteiten is het belangrijk dat de lopers gezond starten en gezond de eindstreep halen.

Daarom is een grote groep hulpverleners op marathondag in de weer om te zorgen dat het de lopers goed gaat, onderweg en bij de finish. Een Medische Commissie, die al vanaf het eerste jaar actief is, gebruikt hiervoor een lijvig en solide draaiboek. Om een idee te geven wat er in een draaiboek allemaal is vastgelegd, beschrijven wij compact een aantal zaken die in het draaiboek natuurlijk veel uitgebreider zijn beschreven.

Er wordt tijdens de Leiden Marathon nauw samengewerkt met GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), het Rode Kruis, afdeling Leiden en omstreken, RAV (Regionale Ambulance Vervoer) en de ziekenhuizen in Leiden en regio. Vanzelfsprekend werken alle hulpverleners die dag onder leiding van de OvDG (Officier van Dienst Geneeskundig).

In de Medische Commissie van de Organisatie zitten onder anderen artsen, (hoofd)verpleegkundigen en ambulancepersoneel. De Medische Commissie adviseert het bestuur van de Leiden Marathon in sommige gevallen bindend.

 

Het Rode Kruis is onze medische hulpverlener op het parcours en bij de finish en heeft de allerbeste medewerkers uit de wijde omtrek gerekruteerd om de hardlopers in Leiden bij te staan. Bij en na de finish zijn enkele tientallen hulpverleners actief die ten minste ALS (Advanced Life Support) zijn opgeleid en adequaat kunnen ingrijpen als daartoe reden is. Deze hulpverleners zijn stuk voor stuk ervaren bij (sport)evenementen. Achter de finish is al sinds vele jaren een kleine ziekenhuistent ingericht, waar lopers die medische hulp nodig hebben, adequaat worden behandeld en op krachten worden geholpen door de artsen en hun assistenten. Direct na de startstreep is tevens een eerste-hulptent.

Op het parcours is op ieder 5-kilometerpunt een Rode-Kruis-post. Tussen de posten in en vooral op de minder makkelijk begaanbare wegen zijn goed uitgeruste (met bijvoorbeeld een AED) biker-teams beschikbaar die snel ter plaatse kunnen zijn. Voor de starts rijden de bikers rond de Pieterskerk en de start waar dan de meeste mensen zijn. Op het parcours zijn op enkele tientallen plekken AED´s aanwezig of geplaatst. Er staan op strategische plekken op het parcours en natuurlijk bij de finish extra ambulances opgesteld om snel ter plaatse en paraat te zijn, wanneer nodig. Alle hulpverleners staan in verbinding met de centrale meldpost. Iedere medewerker van de Leiden Marathon (meer dan 1.000) kent het noodnummer voor calamiteiten dat door de centrale wordt opgenomen. Alle groepshoofden staan bovendien via een portofoonnetwerk in verbinding met de centrale post.

In 2018 is de Organisatie begonnen om – naast de hulpverleners – ook zoveel mogelijk “gewone” medewerkers een Reanimatiecursus te geven, zodat steeds meer mensen kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen. Er rijden continu uitvalwagens op het parcours die uitgevallen lopers zo snel mogelijk naar de finish brengen. Vanzelfsprekend worden zij aangestuurd door de centrale meldpost. Ook bevoorradingsbusjes pikken uitvallers op, wanneer nodig. Er zijn uitgebreide Verzorgingsposten op iedere 5-kilometer. Daartussenin zijn er structureel water- en sponsposten, ook als het qua temperatuur niet echt nodig is. In Leiden wordt er veel aandacht besteed aan massage. Zowel voor als na het lopen staan enkele tientallen masseurs in de Pieterskerk klaar om kramp of andere klachten te behandelen of  te voorkomen. Bij (voor het hardlopen) minder goede weersverwachtingen geeft de Organisatie via sociale media, andere pers en rechtstreekse mails adviezen aan de lopers hoe zich te kleden, voeden en gedragen om zo weinig mogelijk risico’s te lopen. De meeste hardlopers verschijnen gelukkig goed getraind aan de start en luisteren naar de adviezen.

Bij warm weer neemt de Organisatie zelf extra maatregelen en roept de toeschouwers op te helpen met het aanbieden van extra water en zogenaamde “douches”. Een loper kan ervoor kiezen daar onderdoor te lopen ter afkoeling. Het verleden leert dat daar tientallen toeschouwers actief op reageren. Wanneer het weer dusdanig is of gaat worden dat hardlopen onverantwoord wordt, kan de Medische Commissie adviseren een afstand in te korten of zelfs af te gelasten. Hiervoor wordt een internationale berekeningsmethode van de IAAF (internationale atletiek federatie) gehanteerd. Ook de (medische) overheden kunnen daartoe besluiten. In die gevallen informeert de Organisatie de hardlopers zo snel als mogelijk. Maar… uiteindelijk willen wij er met z’n allen gewoon een leuk sportfeestje van maken. Laten wij daarop hopen.