Afstanden Kloppen…

De afstanden van de Leiden Marathon zijn allemaal opgemeten. De hele marathon is door de IAAF en de andere afstanden door de Atletiekunie officieel goed bevonden binnen de marges die daarvoor gelden. Wij vertellen jullie er graag iets over.

Een afstand ontvangt pas een certificaat als aan een aantal eisen is voldaan. En die eisen worden hieronder uitgelegd. Maar eerst moet je een paar begrippen kennen.

Begrippen

Geijkte basisafstand – basisafstand met een ijkrapport van een officiële instantie.

Meetofficial – door de Atletiekunie of IAAF aangewezen official die hiervoor een opleiding heeft genoten. Soms worden er twee meetofficials gestuurd.

Jones Counter – een speciaal meetapparaat voor de fiets dat internationaal wordt gebruikt bij metingen en in de Verenigde Staten moet worden besteld. De Jones Counter meet met eigen eenheden, dus niet met (centi)meters.
Ideale lijn – Is de ideale looplijn (in de reglementen vastgelegd)

Atletiekunie – Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

IAAF – International Association of Athletics Federations

Het IJken

Er moet een geijkte basisafstand liggen in de buurt van de start. Die bij ons is 350 meter en door de gemeente Leiden officieel geijkt. Deze afstand wordt voor de afstandmeting door de meetofficial heen en terug gereden. Dit ritueel wordt na de afstandmeting nogmaals herhaald, omdat de fietsbanden later op de dag minder hard zijn en de omwentelingsafstand (de omtrek) is veranderd. Ook dit gemiddelde wordt verwerkt in de berekeningen. Het gemiddelde van deze twee keer twee ritjes vormt de basis voor berekening van de Jones Counter.

De Meting

De meting begint bij de start. Per fiets wordt volgens de ideale looplijn (ook wel blauwe lijn genoemd) gereden. Er moet rustig gereden worden. Soms gaat de stoet tegen het verkeer in, daarom moeten de official en gevolg door politie/verkeersregelaar worden begeleid. Bij voorkeur wordt, om veel verkeer te vermijden, op zondagochtend vroeg gemeten.

Eindafstand

Na de meting worden de Jones-eenheden vertaald naar meters en centimeters en wordt de eerste eindafstand berekend. Die eerste eindafstand valt bijna nooit binnen de juiste marge. Als de afstand te kort is, moet er een lus of straat bij gezocht worden. Is de afstand te lang, moet er juist een straat of ander deel uit.

 

Marge

De afstand mag nooit te kort zijn en mag niet meer dan 1 promille te lang zijn. Dat is bij de marathon dus 42,195 meter, bij de halve marathon 21,097 meter, op de 10 kilometer 10 meter en bij de 5 kilometer 5 meter.

Certificaat

Als de meetofficials de afstand binnen de marge hebben gebracht en de afstand akkoord hebben bevonden, rapporteren zij dit aan de IAAF of Atletiekunie en ontvangt de organisatie een meetcertificaat per afstand.

Parcours 70% onder Zeespiegel

Als je meedoet op de klassieke afstand van de Leiden Marathon, loop je jouw kilometers ongeveer 70% onder de zeespiegel. Geen nood, wij hebben gelukkig goede dijken. Het hoogste punt ligt op 7 meter, het laagste punt op 6 meter onder Normaal Amsterdams Peil. Het totale hoogteverschil is dus 13 meter. Kortom, Leiden heeft echt een ‘vlak’ parcours.

De meeste ‘hoge’ kilometers worden gemaakt in de stad, terwijl in de ommelanden er vooral onder NAP wordt gelopen. Het hoogste punt ligt precies bij de startstreep in de Breestraat. Jij staat dan 7 meter boven de zeespiegel. Het laagste punt is op twee plekken te vinden: het begin van het Noordeinde in Roelofarendsveen en op de Molenweg in Nieuwe Wetering.